မဂၤလာပါေမာင္ခိုင္ထူးဘေလာ့ကိုလာလည္ေသာမိတ္ေဆြအေပါင္းေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေႁမ႔ၾကပါေစ

วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

Sansung galaxy ေတြအတြက္မြန္စာထည့္နည္းဟံသာဆာန္ဂြံစအခိင္ေအာန္မံင္ဟြံဂြံပၱိဳန္စဗၜံက္ေကြံေကြံရဟိုတ္နဴၿပံင္ေထာံကေမၜာန္တိဿတဲုဒြက္ေလဝ္ ဂြံေကၜာန္စေအာန္အာကီုရသၠအ္ရဲတအ္အိုႆီုသၜးအေခါင္ညိ တၛဲဏံဟံသာဆာန္စုတ္စမ္ရံင္font mon ပႜဲဖုင္ samsung ေၿပၿပံင္ေကြံရ သြက္ဖုင္ samsung ေတွ္ 100 '/, ေပင္ေပင္စုတ္ဂြံရအလန္ဏံေတွ္ :D ဟိုတ္ဂွ္ရသြက္ေကာန္ဂကူမန္တအ္ဂြံဂြံစုတ္လိက္မန္ပႜဲဖုင္ကီုပၚပရအ္ဏာကႝုရ သြက္ဂြံစုတ္မလိက္မန္ပႜဲကႝုဖုင္ samsung ပၱိဳန္ထၞးဏာကႝုသီုဗီုရ font ဏံဝြံသီုကႝုဖုင္ဟြံဒးသၸ root မြဲသာ္စုတ္ေကတ္ေလာဲေလာဲသြာသြာမာန္ရ။ ႏြံပိဿက္မၢးအာေကတ္ဒှာဲသဿဝ္ဂွ္ညိအဵ 

mon font 

mon keybord
- See more at: http://houngsarchanchan.blogspot.com/2013/06/samsung.html?m=1#sthash.HU1FkbDs.dpuf

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More