မဂၤလာပါေမာင္ခိုင္ထူးဘေလာ့ကိုလာလည္ေသာမိတ္ေဆြအေပါင္းေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေႁမ႔ၾကပါေစ

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

စၟဳစၟတ် iPhone ဇကု Locked / Unlocked ဟာ?

ညးမရပ်သုၚ်စောဲမံၚ် iPhone တအ် ဖုၚ်ဇကု Locked ဟာ Unlocked ဟာဂှ် ဂွံတီကေတ်ဝါတ်ဂါတ်တဴရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကာလလဆောဝ် ၜိုန်ရမိက်ဂွံသ္ပမံၚ် Upgrade iOS ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူဟွံတီကေတ်လဝ်တုဲ ဟွံဂံၚ်သ္ပလေဝ်နွံရ။ iPhone မရာန်နၚ်လဝ်နူဍုၚ်တၞဟ်တအ်ဂှ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဇကုမပဒတဴမံၚ်လၟုဟ် ၜိုန်ရဇကု သုၚ်စောဲဂွံမံၚ် ကီုလေဝ် ဒှ် Unlocked နူဒၞာဲကၠောန်ပ္တိတ် [Factory Unlocked] ဖအိုတ်ဟွံသေၚ်၊ ဟိုတ်နူ သ္ပလဝ်ကဵု Gevey SIM ဟွံသေၚ်မ္ဂး နကဵု software မွဲမွဲတုဲ ဒှ်မံၚ် Unlocked ရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ဟိုတ်နူဒှ် Factory Unlocked ဟွံသေၚ်တုဲ ကာလသ္ပထောံ Upgrade ကဵု iOS မ္ဂး ဟိုတ်နူ Baseband ဍေံသၠုၚ်အာဂှ်ရ ဍေံဟွံဗှ် SIM Card ဍုၚ်ဇကုမမံၚ်ဂှ်ရတုဲ ဂွံဆဵုကေတ်ြပဒ္ဒညာဇၞော်ဇၞော်မာန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ သွက်ဂွံတီကေတ်ဖုၚ်ဇကု Locked / Unlocked မာန်ဂှ် ရံၚ် IMEI ဍေံတုဲ စၟဳစၟတ်ကေတ်မာန်ရ။

ဗီုဂွံစၟဳစၟတ်ဂှ်-

1./ ဗွဲကိုပ်ကၠာအာပ္ဍဲကဵု ဒၞာဲဏံ ညိ။
2./ တၞဟ်နဂွံတီကေတ် IMEM ဇကုဂှ် အာရံၚ်ကေတ် ပ္ဍဲ Setting > General > About တုဲတီကေတ်မာန်ရ။
3./ ဗပေၚ်စုတ်ကဵုဍေံဂၞန် IMEI ဇကုတုဲ ဍဵု Check ဂှ်မ္ဂး ဂွံဆဵုကေတ်တၚ်နေၚ်ဖုၚ်ဇကုမာန်ရ။

\

ယဝ်ရဖုၚ်ဇကုဒှ်မံၚ် Locked တေ်ှလေဝ် ပ္ဍဲ Website ဍေံဂှ် ကဵု်ကေတ်ၚုဟ်ကဵုဒှ် ဟွံသေၚ်မ္ဂး နဒဒှ်စမ်ကမ်ကုသဵုကဵုဒှ် သ္ပကေတ် Unlock မာန်ရ။ သ္ပကေတ် Unlock ပ္ဍဲ Website ဍေံတံဂှ် ဒှ်အာ Factory Unlocked တုဲ ဆလအ်လေဝ်ဟွံကလေၚ်လီုအာရ။ iPhone လဵုဟွံဟီု iOS လဵုဟွံဟီု ဍေံတအ်သ္ပကဵု Factory Unlock မာန်ရ။

သွက်ညးမိက်ဂွံသ္ပ Unlock ကဵုကေတ်ၚုဟ်ဂှ် အာပ္ဍဲ ဒၞာဲဏံ တုဲ တန်တဴကဵုဍုၚ်ဖုၚ်ဇကု locked မံၚ်ဂှ်တုဲ ၚုဟ်တၞဟ်ြခာအာညိရ။

သွက်ညးမိက်ဂွံသ္ပ Unlock စမ်ကမ်ကုသဵုဂှ် အာပ္ဍဲ ဒၞာဲဏံ တုဲ ဗွဲသတ္တဟမၞိဟ်မွဲတၠ ဍေံကဵုမံၚ်ရ၊ ဒ္ဂေတ်ဗက်စေဝ်ပၞောန်ဍေံတုဲ စမ်ကေတ်ကမ်ကုံသဵုမာန်ရ။

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More