မဂၤလာပါေမာင္ခိုင္ထူးဘေလာ့ကိုလာလည္ေသာမိတ္ေဆြအေပါင္းေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေႁမ႔ၾကပါေစ

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Passport photo Size လုပ္နည္း

31

ကဲ့အထက္ပါ ပံုကဲ့သို႔ Passport Size လုပ္ၾကည္ရေအာင္။ ပထမ File> Open ထဲက ပံုတစ္ပံုကို ယူလိုက္ပါ။

1

ပံုကိုယူလိုက္ပါ။

2

ကဲ့ျပီးေတာ Tool Box က Crop Tool ကို ယူလိုက္ပါ။ 

3

Crop Tool ကို Click လိုက္ရင္ ေအာက္ Tool Option Bar မွ Crop Tool နဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး ေပၚလာပါလိမယ္။

4


Width:3.5 cm ။ Height: 4.5 cm ။ Resolution: 300 ထားလိုက္ပါ။ ျပီးေတာ ေအာက္ပါကဲ့သို႔ Crop Tool နဲ ပံုကို ျဖတ္လိုက္ပါ။

5


ျပီးေတာ Enter ေခါက္လိုက္ပါ။

6


အခု ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ ပံုဟာ 3.5 4.5 ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ ေဘးက အနားအျဖဴကြက္အတြက္ Menu Bar မွ Image>Canvas Size (Alt+Ctrl+C) ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။

7

ေအာက္ပါကဲ့သို႔ Box တစ္ခု ေပၚလာမွာပါ။

8


အထက္ပါ Box ထဲမွာ Width: 2 / Height: 2 mm ထားလိုက္ပါ။

9


Canvas Size ကို လုပ္ျပီးသြားရင္ အထက္ပါပံုကဲ့သို႔ အနားက အျဖဴကြက္ေလးေတြ႔ကို ျမင္ရမွာပါ။
ျပီးေတာ Menu Barမွ Edit>Define Pattern ကို Click လိုက္ပါ။

10


Define Pattern ကို Click လိုက္ရင္ ေအာက္ပါကဲ့သို႔ Box တစ္ခု က်လာမွာပါ။

11


အထက္ပါ Box မွာ Name: Nay တစ္ခုခုေပးလိုက္ပါ။ ျပီးေတာ ok ႏွိပ္လိုက္ပါ။

ျပီးေတာ Photo ပံုကို Close ပိတ္လိုက္ပါ။ ပိတ္လိုက္တဲ့အခါ Yes and No ႏွစ္ခုမွာ No ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။
ျပီးေတာ New File တစ္ခု ဖြင့္လိုက္ပါ။

12

အထက္ပါ New Box မွာ Width: 15. Height: 10 . Resolution: 300 ထားလိုက္ပါ။
Ok ႏွိပ္လိုက္ပါ။

13


အထက္ပါ New Box ကို ျမင္ေတြ႔ရမွာပါ။
ျပီးေတာ Menu Bar မွ Edit>Fill ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။


14


Fill ကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ ေအာက္ပါကဲ့သို႔ Box တစ္ခုကို ျမင္ေတြ႔ရမွာပါ။

15


အထက္ပါ Box မွာ Use: Pattern ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။ Custom Pattern: မွာ မိမိ သိမ္ထားတဲ့ပံုကို Click လိုက္ပါ။ ျပီးေတာ ok ပါ။

16


အထက္ပါကဲ့သို႔ ပံုေတြ႔ကိုေတြ႔ျမင့္ရမွာပါ။ အဲဒီ ပံုေတြ႔ထဲမွာ မလိုအပ္တဲ့ ပံုအပိုင္ေတြ႔ကို ဖ်က္ၾကရေအာင္။ 
Layer Box ကို ေဖာ္လိုက္ပါ။ F7 ႏွိပ္လိုက္ပါ။ 


17


အထက္ပါ Layer Box မွာ Lock ကို mouse နဲ႔ ဖီဆြဲျပီး ေအာက္ပါ အနီကြက္ျပထားတဲ့ Delete ေနရာကို ဆြဲလိုက္ပါ။ အဲဒါဆိုရင္ Lock က ေပ်ာက္သြားမွာပါ။

18


ျပီးေတာ New Layer တစ္ခု ယူလိုက္ပါ ျပီးေတာ အဲဒီ New Layer ကို ပံု Layer ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

19


ျပီးေတာ ပံု Layer ကို Select ခ်လိုက္ပါ။

20


အထက္ပါကဲ့သို႔ ပံုLayer ကို Select လုပ္ျပီးရင္။ Tool Box က Rectangular Marquee Tool ကို ယူလုိက္ပါ ျပီးေတာ မိမိလိုအပ္တဲ့ ေနရာကို Marquee Tool နဲ႔ Select လုပ္ေပးလိုက္ပါ။

21


အထက္ပါပံုကဲ့သို႔ Select လုပ္ျပီးသြားရင္ Menu Bar မွ Select>Inverse (Shift+Ctrl+I) ႏွိပ္လိုက္ပါ။

22


Inverse ကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ ေအာက္ပါပံုကဲ့သို႔ Select ႏွစ္ခု ေတြ႔ျမင့္ရမွာပါ။

23


ျပီးေတာ KeyBound က Delete ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ မလိုအပ္တဲ့ ပံုအပိုင္အစေတြ႔ ဖ်က္သြားမွာပါ။

24


ျပီးေတာ Select ေတြ႔ကို ဖ်က္ရေအာင္ Ctrl+D ႏွိပ္လိုက္ပါ။

25


ျပီးေတာ ပံုေတြ႔ ကို Document အလယ္သို႔ ပိုၾကည္ရေအာင္။

ပံုေအာက္က Layer ကို Select လုပ္လိုက္ပါ။

26

ျပီးေတာ Menu Bar မွ Layer>New>Background From Layer ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။

27


Background From Layer ကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ Layer ဟာ Background နာမည္နဲ႔ ျဖစ္သြားမွာပါ။

28


အထက္ပါ ပံုစံမ်ားျဖစ္သြားမွာပါ။ ျပီးေတာ Layer ႏွစ္ခုလံုးကို Select လုပ္ထားလိုက္ပါ။

29


အထက္ပါ Layer ႏွစ္ခုကို Select လုပ္ျပီးရင္ Tool Option Bar မွ ေအာက္ပါ ပံုကဲ့သို႔ အနီကြက္နဲ႔ ကြက္ထားတဲ့ ႏွစ္ကို Click လိုက္ပါ။

30


အထက္ ပံုမွာ အနီကြက္ထားတဲ့ ႏွစ္ခုကို ႏွိပ္လိုက္ရင္. ေအာက္ပါပံုကဲ့သို႔ ပံုဟာ အညီက်သြားမွာပါ။

31ကဲ့ျပီးသြားပါျပီး. ဒါဆိုရင္ မိမိၾကိဳက္သလို Passport size ေတြ႔လုပ္လိုရျပီး ဆိုင္ကိုသြားစရာ မလိုေတာဘူးေပါ့။ ကဲ့ print သာ ထုပ္လိုက္ပါေတာ…………….အားလံုးေပ်ာ္ရြင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။

                                                                   >>>>  မူရင္းဆိုဒ္သို႔<<<<

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More